February 23, 2009

اگر از خوندن یادداشت های صد من یه غاز خسته شدین و می خواین یه چیزی بخونین که هم فان باشه و هم یه چیزی یاد بگیرید برید اینجا:

تارنوشت

منتظر چی هستین، برید بخونید دیگه! و چون این اولین یادداشتیه که آپلود کرده اگر نظری دارین براش بنویسین.

Posted by mandana at 10:30 PM | Comments (0)